nieuws 2012

Vrijdag 14 december:

Vrijdag 14 december vond het kerstconcert met veel samenzang plaats in de geref. kerk te Lioessens.Voorzitter Jan Willem heette iedereen van harte welkom en nodigde ons uit om mee te zingen met gez. 125, waarna Advendo Christmas Suite in 2 delen speelde. Tussendoor werden er kerstliederen gespeeld en het mooie English Carol Fantasy.Voor de pauze werden 4 leden van Advendo gehuldigd voor hun jarenlange inzet bij de vereniging. Dit waren Jenny Sipma- Boersma (25 jaar), Margriet Kloosterman- Tijtsma, Freerk Elsinga en Wiltsje Wijtsma (elk 40 jaar). Zij werden door de voorzitter toegesproken en kregen het bondsspeldje en een bos bloemen.Na de pauze was het optreden van de jeugdleden Hessel de Haan en Grietje Slagman, zij speelden samen, Anna Lynn Bakker, Sigrid Hoekstra, Alena Boonstra, Mirthe Slagman, Tjeerd Heeringa en Iris Hoekstra met een gezamenlijk optreden.Daarna volgde When a child is born, Swing into Christmas, All I want for Christmas is you en tot slot Merry Christmas everyone.Na afloop werd dirigent Douwe Draaisma bedankt voor zijn inzet.

Juni 2012:

Dit jaar was het voor een aantal leerlingen zover om (weer) een diploma in de wacht te slepen. Hier nog van Alena 42, Anna-Lynn 45, Sigrid 43 punten voor hun a diploma op de websiteAlena Boonstra is erin geslaagd om haar A-diploma te halen met 42 punten, Anna-Lynn Bakker  behaalde dit met 45 punten en Sigrid Hoekstra heeft haar A-diploma gehaald met 43 punten.Janita Rispens heeft dit jaar haar best gedaan voor het B-diploma. Zij slaagde erin om hierbij 46,5 punten te behalen. Namens Advendo gefeliciteerd dames!

Zaterdag 30 juni / Zondag 1 juli

Op zaterdag 30 juni is CMV Advendo naar Duitsland vertrokken voor een concours in Rasteder. Een hele ervaring voor de leden. Er is gelachen, gespeeld en gek gedaan en ‘s avonds werd er overnacht in een school in Rasteder. In dit gezellige weekend werd ook nog eens de eerste prijs behaald! Op zondag 1 juli werd er weer teruggereisd naar Nederland, waar er een afsluiting van het seizoen plaatsvond. Er werd gezellig gebarbecued als leuke afsluiter.

Zaterdag 12 mei 2012

Op zaterdag 12 mei werd het ‘Gouden Spiker Festival’ gehouden te Ureterp. Uiteraard deed Advendo mee aan de strijd om de ‘Gouden Spiker’. Op het repertoire stonden 4 stukken. Een koraal, een stuk met solist, een verplicht werk en een mars. Het koraal wat Advendo speelde was ‘Praise to the lord’. Onze solist Froukje speelde samen met Advendo schitterend het stuk ‘Sweet Sunshine’.‘Triple Suite’ was het verplichte werk wat elk korps moest uitvoeren en voor de mars stond het stuk ‘Froonackers Pride’op het programma. Dit jaar deden er 12 korpsen mee in de 5e divisie, waardoor de uitdaging groot was. Er konden 3 prijzen in ontvangst worden genomen. Er was een prijs voor de solist(e), een prijs voor het verplichte werk en de Gouden, Zilveren of Bronzen ‘Spiker’kon gewonnen worden voor het geheel. Advendo heeft 2 prijzen weten te bemachtigen, wat een hele prestatie was. De derde prijs voor het verplichte werk werd binnengehaald en er kan weer een ‘Bronzen Spiker’ in de prijzenkast worden geplaatst!

Zaterdag 24 maart 2012

Op zaterdag 24 maart hield muziekschool Opus3 voor het eerst ‘HET GROOT OPUS3 CONCOURS’. Op deze dag deden er 126 deelnemers mee. Het was een concours waar iedereen van de Opus 3 aan mee kon doen, piano, drums, blazers, fluiten. Noem maar op. Ook deden er een aantal van onze leerlingen mee. Alena Boonstra, Anna Lynn Bakker, Sigrid Hoekstraen Grytsje Slagman vormden samen het bugelkwartet. Van al deze 126 deelnemers wisten zij de 2e prijs mee naar huis te nemen. Een hele prestatie! Gefeliciteerd dames!

Zaterdag 18 februari 2012

Op zaterdag 18 februari was het jaarlijke Federatefestival in Anjum. Advendo deed weer vol enthousiasme mee aan dit muziekspektakel. Op het repertoire stond dit jaar het koraal ‘St. Florian Choral’, het grote werk ‘Shalom!’ en de mars ‘Froonackers Pride’. Helaas dit jaar zonder resultaat, maar de gezelligheid was er niet minder om. De koraalprijs ging dit jaar naar Oranje Dokkum en de wisselbeker is dit jaar gewonnen door Fanfare Engwierum/Ee.‘s Middags was het de kans voor de solisten en groepen om te laten horen wat ze in huis hadden op het solistenconcours. Ook dit jaar waren er weer veel leden van Advendo die hun beste beentje voor hebben gezet. De uitslagen komen binnenkort op de website te staan.

Zondag 29 januari 2012:

Advendo begeleidde de Menorahdienst op zondag 29 januari. Tijdens de collecte werd het koraal ‘St. Florian Choral ‘, welkewordt gespeeld op het Federatiefestival van 18 februari in Anjum, ten gehore gebracht.