1e kerstdag 2016

25 december 2016

6;30 ’s morgens

In zowel Morra als Lioessens werd een rondgang door de dorpen gehouden met kerstliederen. In groepen van ongeveer 10 muzikanten per dorp werden de mensen wakker gemaakt met de muzikale kerstklanken. Al jaar en dag wordt op deze prachtige wijze aan de dorpen kenbaar gemaakt dat kerst is aangebroken! Na de rondgang door de dorpen stond er in de hervormde kerk een kerstmaal klaar voor de muzikanten. Om ongeveer acht uur ’s ochtends stoken de meeste muzikanten weer naar huis af voor de voorbereidingen in de kerk om 9;30…..

Een prachtige kerkdienst was het vervolg op de rondgang door de dorpen. Veel bekende kerstliederen werden gespeeld in samenzang met de gemeente. Uiteraard vervulden de kinderen van de basisschool ook een grote rol in deze dienst. Samen met dominee Van der Meer, en een beetje ondersteuning van de bugels, zongen de kinderen prachtige kerstliederen. De dienst werd afgesloten met een paar leuke “uitsmijters” van Advendo. Veel mensen bleven daarom ook zitten om de: Christmas Carol en christmas fantasy te beluisteren. Een volle kerk met veel kinderen en prachtige kerstmuziek luidde voor veel mensen de kerstdagen in. Onderstaand kunt u de foto’s bekijken.