ONFK 2018 – Drachten

L I V E B L O G

Christelijke Muziekvereniging Advendo Morra-Lioessens o.l.v. Thom Zigterman, opent het bal. Deze fanfare was er ook al bij op de eerste editie in 2010 en deed ook mee in 2013. Fijn om jullie weer te mogen begroeten op dit podium.
De opening is mooi sonoor. Een fanfare met althoorns, je ziet het niet vaak meer maar hier werkt het heel goed. Het orkest maakt indruk met de goed energie in het Molto Allegro. Wat een fijne drive. Men navigeert zonder problemen door de vele maatwisselingen. De verraderlijke zestiende opmaatjes bij letter K leiden tot kleine probleempjes. Het slot is overtuigend maar dynamisch voor mij net iets te ingetogen. Al met al een hele mooie uitvoering. Dit belooft veel goeds voor de rest van de middag.

Solistenconcours 3 maart 2018

ANJUM – Afgelopen zaterdag werd in Anjum een solistenconcours gehouden, welke was georganiseerd door de muziekfederaties Oost- en Westdongeradeel en Ferwerderadeel. Dit concours vond plaats in het nog officieel te openen MFA in Anjum. Er was dus sprake van een primeur! De primeur voor de samenwerking tussen de federaties, in het kader van LF2018, was twee weken geleden in Holwerd, met het Van Wieren & Vellinga Muziekfestival. Omdat er, met zoveel korpsen, geen gelegenheid was om het solistenconcours te houden, werd besloten om hier een complete dag voor uit te trekken. De start was dan ook al om 10 uur ’s ochtends.

De beoordeling van de solisten was in handen van Jan Geert Nagel en Reimer Jan Rondaan. Zij hadden een hele kluif aan het beoordelen van de bijna 70 deelnemers. Aangezien het grootste deel van de solisten werd begeleid op piano, gold dit ook voor de beide pianisten, mevrouw A. van Halderen en dhr. Joop de Jong. De presentatie van deze dag was in handen van Sonja Hoekstra en Anke Hoekstra.

Er waren 5 bekers te winnen, in de categorieën A- junioren solisten ( t/m 13 jaar), junioren ( 14 en 15 jaar), senioren, junioren groepen en senioren groepen.

Bij de jeugdige solisten was er sprake van een familie- overwinning. Joëlle Schönrock won bij de A-junioren solisten, terwijl Björn Schönrock er bij de junioren solisten met de prijs vandoor ging. Beiden overigens met lof van de jury. Joëlle behaalde 55 punten, haar broer zelfs 55,5 punten. Ze spelen bij Oranje Dokkum. Bij de senioren solisten ging de winst naar  Jaap Bergema (UDI Oosternijkerk) welke 52,5 punten wist binnen te slepen.

Bij de junioren groepen ging de prijs naar Gea Sipma en Gerbrich Mol (Advendo Morra/ Lioessens) met 51 punten. De winst bij de senioren groepen ging naar Rianne Looyenga, Sjoukje Kingma en, ook weer een familieoverwinning, Antje, Bert en Taeke de Ruiter ( Excelsior Ferwert). Zij wisten ook 55,5 punten binnen te halen, met lof van de jury.

Na afloop werden de beide presentatrices, de pianisten en jury bedankt door Freerk de Boer namens de gezamenlijke muziekfederaties voor een prachtige, muzikale dag.